พาณิชย์' มอบของขวัญปีใหม่ภาคธุรกิจ ขยายเวลาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลนิติบุคคล

พาณิชย์ มอบของขวัญปีใหม่ภาคธุรกิจ ขยายเวลาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ
และบริการข้อมูลนิติบุคคล วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 18.30 น.
และวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
         กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่ภาคธุรกิจและประชาชน ขยายเวลาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการข้อมูลนิติบุคคล วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 18.30 น. และวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมกำชับให้ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการมากขึ้น
 
         นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในโอกาสที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมมอบของขวัญปีใหม่แก่ภาคธุรกิจและประชาชน ภายใต้คอนเซป เข้าใจ ภาคธุรกิจทุกนาทีมีค่า ภาครัฐ พร้อมให้บริการเต็มที่และดีที่สุด ด้วยการขยายเวลาการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการข้อมูลธุรกิจนอกเวลาทำการ คือ วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 18.30 น. และวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
 
         ของขวัญปีใหม่ที่มอบให้แก่ภาคธุรกิจในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดที่เข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องเวลาของภาคธุรกิจที่ทุกนาทีมีค่า หากภาครัฐมีการขยายเวลาการให้บริการ ภาคธุรกิจก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินธุรกรรมในช่วงเวลาทำการ การขยายเวลาการให้บริการจึงเป็นการเพิ่มความสะดวก ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายแก่ภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาครัฐเองก็พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่และดีที่สุด เพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับความพึงพอใจสูงสุด และพร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Business Smart Entrepreneur อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป
 
          ทั้งนี้ ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจและประชาชนต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างมาก ตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อสำรวจความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของภาคธุรกิจ โดยให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับกลับมาจัดทำเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถเดินต่อไปได้ด้วยความมั่นคง
 
         และปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ได้กำชับให้กรมฯ เร่งสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและความรู้ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกภาพธุรกิจให้มากที่สุด ในรูปแบบของ ซ่อม เสริม สร้าง คือ ซ่อม สำหรับผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างมากโดยให้ความช่วยเหลือจนสามารถกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง เสริม เสริมพลังให้ผู้ประกอบการทั้งองค์ความรู้และความช่วยเหลือต่างๆ สร้าง  ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในแวดวงธุรกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ให้เร่งใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนภูมิภาคมากขึ้น เช่น การอบรมสัมมนา การจัดงานต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเกิดการหมุนเวียน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความเข้มแข็งตามไปด้วย รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย
 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
 
*****************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                 ฉบับที่ 28 / วันที่ 11 ธันวาคม 2563