แนวทางพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะด้านดิจิทัล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า​ ร่วมหารือแนวทางพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล​ การให้บริการภาคธุรกิจ
/ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล​ พร้อมแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล กับ ผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานพหลโยธิน และ
สำนักงานราษฎร์บูรณะ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563