พาณิชย์เร่งเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง นำเครื่องมือตลาดออนไลน์ช่วยขยายโอกาสธุรกิจพร้อมปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องผู้บริโภควิถีใหม่

พาณิชย์เร่งเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง นำเครื่องมือตลาดออนไลน์ช่วยขยายโอกาสธุรกิจ
พร้อมปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องผู้บริโภควิถีใหม่
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์ เร่งเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง นำเครื่องมือตลาดออนไลน์ช่วยขยายโอกาสธุรกิจ พร้อมปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องผู้บริโภควิถีใหม่
 
          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น มีผลกระทบอย่างมากกับเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการตลาด ผู้บริโภคและผู้ประกอบการจะต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ และการปรับตัวจากข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นตัวชี้วัดใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเข้าถึงและตอบสนองความต้องการในพฤติกรรมเหล่านั้นได้ดีและรวดเร็ว หากผู้ประกอบธุรกิจสามารถหานิวนอร์มอลใหม่ๆ ได้เร็วมากเท่าไหร่ ก็จะมีความได้เปรียบทางธุรกิจและการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
 
         ดังนั้น การปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้อยู่ได้ในยุคนิวนอร์มอลจึงเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้รองรับต่อแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค (Demand Driven) ด้วยการวางกลยุทธ์ใหม่ ทั้งการย้ายแพลตฟอร์มการซื้อขายจากออฟไลน์หรือซื้อขายจากร้านที่มีหน้าร้าน ไปซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้การทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย
 
        เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องผู้บริโภควิถีใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการ ที่มีมูลค่าสูง ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณสิทธิพงศ์ สุทธินราพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing at Tecmove Co., Ltd ร่วมบรรยาย หัวข้อ โอกาสธุรกิจ ยุคท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ และ Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์" พร้อมฝึกปฏิบัติ (Work Shop) หัวข้อ "การขยายโอกาสธุรกิจ ด้วยเครื่องมือการตลาดออนไลน์ (Digital Tool) ด้านการวิเคราะห์และเข้าใจบริการตนเอง การวางแผนและการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วย Data การใช้ LINE Official Account (Line OA) โปรโมทธุรกิจ และกลยุทธ์การบริหารสื่อออนไลน์ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าอบรม จำนวน 203 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการกลุ่ม OTOP
 
         โควิด เป็นสัญญาณเตือนให้ทุกคนซ้อมและเตรียมตัว รับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อให้เราอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์วิกฤต แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้จากวิกฤตนี้ คือการปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำเพื่อให้รู้ความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริง แล้วพาธุรกิจไปอยู่ในจุด ที่ผู้บริโภคต้องการ อธิบดี กล่าวสรุป
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5158 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
 
*********************************************
 
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                      ฉบับที่ 32 / วันที่ 21 ธันวาคม 2563