กรมพัฒน์ฯ จับมือกูรูติวออนไลน์ธุรกิจร้านอาหารและมัคคุเทศก์เข้าสู่ตลาดออนไลน์หลังธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากโควิด 19 พร้อมลุย! ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

กรมพัฒน์ฯ จับมือกูรูติวออนไลน์ธุรกิจร้านอาหารและมัคคุเทศก์เข้าสู่ตลาดออนไลน์
หลังธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากโควิด 19 พร้อมลุย! ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเกมรุกจัดสัมมนาออนไลน์ 3 หลักสูตรได้แก่ กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจร้านอาหารยุค New Normal, มัคคุเทศก์ยุค New Normal ปรับตัวอย่างไรให้รอด และภาษีออนไลน์ รู้ไว้ ไม่ลำบาก โดยร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เน้นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวที่ต้องหยุดชะงักลงหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 พร้อมติวเข้มให้ธุรกิจ Move on และก้าวสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างมั่นคง โดยกำหนดจัดสัมมนาตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้
           นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่ทั่วโลกคาดไม่ถึง ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงและได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่จับจ่ายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพราะด้วยข้อจำกัดของการร่วมมือกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกไปเลือกซื้อของได้อย่างสะดวกเหมือนเคย ดังนั้น จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
 
          อธิบดี กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์นี้อย่างร้านอาหารและมัคคุเทศก์ โดยจัดสัมมนาออนไลน์ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านระบบ ZOOM ใน 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจร้านอาหารยุค New Normal อบรมในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร มัคคุเทศก์ยุค New Normal ปรับตัวอย่างไรให้รอด อบรมในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 และหลักสูตร ภาษีออนไลน์ รู้ไว้ไม่ลำบาก อบรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับเกียรติจากคุณต่อ ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของธุรกิจร้าน Penguin Eat Shabu คุณ ส. สอนสนุก ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce คุณสยาม ทรัพย์สีทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ และคุณถนอม เกตุเอม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เจ้าของเพจ AomMoney และ TAXBugnorms เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม จะสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ และขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคให้กว้างขึ้น
 
          นอกจากที่ผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับตัวในการสร้างช่องทางการตลาดใหม่เพื่อสู้วิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกันแล้ว การหาจุด Touch Point ของลูกค้าให้เจอก็จะนำพาธุรกิจให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องไม่ละทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ตัวเองเพราะนั่นคือจุดแข็งที่ใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจะช่วยค้นหาความเป็นตัวตน ประกอบกับกระตุ้นและเสริมสร้างแนวคิดให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในยุค New Normal พร้อมก้าวสู่การค้าออนไลน์ยุคใหม่ที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
          ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาใน 3 หลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
#PoweredByDBD
 
******************************************
 
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                           ฉบับที่ 52 / วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564