การประชุมรับฟังความคิดเห็นสมาคมการเกษตร(กุ้ง,กล้วยไม้) เพื่อขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้นโยบาย"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุร​กิจการค้า​ เป็นประธา​นการประชุมรับฟังความคิดเห็นสมาคมการเกษตร(กุ้ง,กล้วยไม้)​เพื่อขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์​ภายใต้นโยบาย"เกษตรผลิต​ พาณิชย์ตลาด" โดยมีประธานเครือข่ายบิสคลับ​ประเทศไทย,ประธาน​ MOC​ Biz Club ราชบุรี,ประธานวิสาหกิจชุมชนผลไม้ส่งออก,นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และนายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ราชบุรี​ เข้าร่วม​ ณ​ ห้องประชุมม่วงส่าหรี กรมพัฒนาธุร​กิจการค้า​ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์​ 2564