บันทึกเทปให้สัมภาษณ์เปิดตัวโครงการ "สะพานดิจิทัล รุ่นที่ 2"

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์เปิดตัวโครงการ "สะพานดิจิทัล รุ่นที่ 2"
 และความร่วมมือระหว่าง Google กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเทปฯ ดังกล่าว ใช้สำหรับฉาย
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบถึงความร่วมมือฯ ที่เกิดขึ้น ในวันเปิดโครงการ "สะพานดิจิทัล รุ่นที่ 2" วันพฤหัสบดีที่
 11 มีนาคม 2564 ภายในงาน Google For Thailand โดยการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ Google
บันทึกเทป ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564