อธิบดีฯ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจการทำงาน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า และให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-5 และได้พูดคุยกับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
ด้านต่างๆ ระหว่าง วันจันทร์ที่ 8 - วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564