กรมพัฒน์ฯ ชวนอัพสกิลธุรกิจพร้อม "เอาชนะ" ทุกอุปสรรคทางธุรกิจ ด้วย 7 หลักสูตร ตอบทุกโจทย์ ใช้ได้จริง เรียนออนไลน์ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมพัฒน์ฯ ชวนอัพสกิลธุรกิจพร้อม "เอาชนะ" ทุกอุปสรรคทางธุรกิจ
ด้วย 7 หลักสูตร ตอบทุกโจทย์ ใช้ได้จริง เรียนออนไลน์ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง
 
                                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ฟรี! อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 24 ชั่วโมง พบกับ 7 คอร์สเอาชนะอุปสรรค ตั้งแต่ก่อร่างสร้างธุรกิจ การทำบัญชี ไปจนถึงทำธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์แบบมืออาชีพ พร้อมปรับหลักสูตรให้ทันสมัยตอบโจทย์ตลาดในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริง เรียนจบยังได้หนังสือรับรองเป็นเครื่องการันตีความรู้อีกด้วย
 
                                          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ส่งผลให้ทุกภาคส่วนยังคงต้องร่วมมือร่วมใจเว้นระยะห่างทางสังคมและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง จึงได้เตรียมรับมือและวางระบบงานให้บริการเพื่อรองรับการปรับรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ภาคธุรกิจสอดรับกับยุควิถีใหม่ (New Normal) โดยเน้นการอบรมผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก (e-Learning) ประกอบกับเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าสู่เส้นทางการค้าขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ได้มีโอกาสเรียนรู้ก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจจริง
 
                                       อธิบดี กล่าวต่อว่า "ในปี 2564 กรมฯ ได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาดซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนผ่านทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ http://dbdacademy.dbd.go.th ประกอบไปด้วย 1) การเริ่มต้นธุรกิจ 2) การเงินและบัญชี 3) วิชาบัญชี (สามารถนับชั่วโมง CPD ได้) 4) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 5) พัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6) การประกอบธุรกิจใน AEC และ 7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์"
 
                                        "นอกจากนี้ยังมีความพิเศษของเนื้อหาวิชาที่กรมฯ ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันสมัยสอดรับกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอีก 10 วิชาคือ 1) การตลาดด้าน e-commerce ผู้เรียนจะเข้าใจกระบวนการและวิธีการค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ 2) การตลาดในยุคดิจิทัล แนะนำเครื่องมือส่งเสริมการตลาดในยุคดิจิทัล 3) การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ เรียนรู้หลักการสร้างธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ และเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อแฟรนไชส์ 4) จากร้านธรรมดา มาเป็นสมาร์ทโชวห่วย สร้างความเข้าใจหลักการจัดทำบัญชี ภาษี กฎหมาย และการตลาดสำหรับร้านค้าโชวห่วย 5) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ให้อยู่บนมาตรฐานสากล 6) รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี เรียนรู้หลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ของธุรกิจประเภทต่างๆ 7) มาตรการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สร้างความเข้าใจหลักการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆ ในกิจการ 8) ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 9) รอบรู้หลักประกัน ก้าวทันธุรกิจ เข้าใจกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและการใช้ทรัพย์เป็นหลักประกัน และ 10) Startup for SME เข้าใจการเริ่มต้นธุรกิจ Startup การสร้างโมเดลธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดด สำหรับผู้ที่ศึกษาแต่ละหลักสูตร ครบตามหลักเกณฑ์แล้วจะได้รับหนังสือรับรองรายวิชาหลังจากเรียนจบวิชานั้นๆ ด้วย"
 
                                        "ทั้งนี้ กรมฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบ e-learning ให้เป็น "ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 24 ชั่วโมง" ทำให้ภาคธุรกิจสามารถค้นหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย ด้วยคอร์สเรียนที่หลากหลายครอบคลุม เพื่อเร่งให้ธุรกิจได้เตรียมพร้อมปรับตัวตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกับสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5962 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
#PoweredByDBD
 
*************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                     ฉบับที่ 58 / วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564