ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ นำโดย นายบุญประเสริฐ พู่พันธ์ นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ประเด็น แนวทางการส่งเสริม/กรอบความร่วมมือผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์สร้างมูลค่าการตลาด...เพิ่ม GDP ให้กับประเทศ พร้อมเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564