พาณิชย์จิตอาสาทำด้วยมือ ให้ด้วยใจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
1 กระทรวง 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal "พาณิชย์ จิตอาสา ทำด้วยมือ..ให้ด้วยใจ"
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564