พาณิชย์ เปิดกิจกรรม "ยกระดับโชวห่วยไทย ในยุค New Normal" ชูธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจ นำประเทศก้าวต่อหลัง New normal

พาณิชย์ เปิดกิจกรรม "ยกระดับโชวห่วยไทย ในยุค New Normal"
ชูธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจ นำประเทศก้าวต่อหลัง New normal
 
                                                    กระทรวงพาณิชย์ แนะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเตรียมรับมือวิถีใหม่ในยุค New normal หลังไวรัสเปลี่ยนโลก ชวนร่วมกิจกรรมยกระดับโชวห่วยไทย ในยุค New normal เสริมองค์ความรู้ ศึกษาดูงานและมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หวังให้ร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการเป็นฮีโร่ช่วยโชวห่วยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนต่อไป สมัครด่วน! หมดเขต 15 มีนาคม 2564 นี้ ปลื้ม! ร้านโชวห่วยปรับตัวดีขึ้นหลังรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพที่ต้องใช้บริการผ่านเทคโนโลยีส่งผลพลอยได้ให้ร้านโชวห่วยต้องปรับตัวตามถึงจะแข่งขันได้!
 
                                                     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ยกระดับโชวห่วยไทย ในยุค New normal" ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า "ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ต้องขอขอบคุณธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เป็นอีก 1 ฮีโร่สำคัญในการกอบกู้วิกฤต เนื่องจากเป็นผู้จัดหาสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศผ่านการจ้างงานคนในชุมชนให้มีงานทำ และยังช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้มีที่จำหน่ายผ่านร้านโชวห่วยได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกยังต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญในยุค New normal ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้องปรับตัวเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าและทำหน้าที่เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป"
 
                                                    รมช.พณ. กล่าวต่อว่า "กิจกรรมยกระดับโชวห่วยไทย ในยุค New normal" เป็นการดำเนินงาน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งในกิจกรรมย่อยจะเป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก พร้อมกับการประเมินร้านค้าส่งค้าปลีกผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้านค้าส่งค้าปลีกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ กลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด ข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารจัดการหน้าร้านและหลังร้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเชิงลึก ณ ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติมาปรับใช้ในร้านของตนเองได้อย่างเหมาะสม สำหรับวันนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัวกิจกรรม อย่าง เป็นทางการแล้ว ยังมีการบรรยายในหัวข้อ "จับสัญญาณธุรกิจโชวห่วยไทย จะรุ่งอย่างไร?" และหัวข้อ "ยกระดับ โชวห่วยด้วยเกณฑ์คุณภาพ" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้เกียรติเป็นวิทยากร"
 
                                                    "ที่ผ่านมามีการพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกให้เป็นร้านค้าต้นแบบแล้วกว่า 213 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในช่วงที่ผ่านมานับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างมาก โดยเฉพาะปัจจุบันการออกมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในประเภทต่างๆ อาทิ โครงการคนละครึ่ง, เราชนะ และเรารักกัน เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการจากร้านโชวห่วยหรือร้านค้าปลีกผ่านทางเทคโนโลยีมากขึ้น จึงทำให้ร้านค้าจำเป็นต้องปรับปรุงระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้รองรับการใช้บริการและแข่งขันได้ ซึ่งกิจกรรมฯ การพัฒนาร้านโชวห่วยในครั้งนี้ ที่ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในร้านจะช่วยยกระดับให้มีการบริหารจัดการได้ดีขึ้นตามมา"
 
                                                   "โอกาสนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นการร่วมมือเชิงบูรณาการของภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อน ภาคธุรกิจในวันนี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันได้ โดยต้องการให้ทุกกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับฯ ก้าวขึ้นมาเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงสำหรับร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ เป็นพี่เลี้ยงและผู้ช่วยร้านค้าโชวห่วยให้เติบโตและขยายกิจการต่อไปได้ รวมถึงแสดงให้ทุกคนเห็นว่าร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในร้านค้าอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่สำคัญสร้างการรวมกลุ่มและเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง เพื่อจับมือพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป"
 
                                                  "สำหรับคุณสมบัติของร้านโชวห่วยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และไม่เคยผ่านการพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาก่อน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์ 0 2547 5986 อีเมล์ bizpromotion.dbd@gmail.com" รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakecare
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                    ฉบับที่ 68 / 10 มีนาคม 2564