ยกระดับโชวห่วยไทยในยุค New Normal

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
"ยกระดับโชวห่วยไทย ในยุค New Normal" โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564