ประสานความร่วมมือ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือกับคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆในการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนที่มาใช้บริการที่กรมฯ พร้อมทั้งพัฒนางานด้านบริการให้มีความสมบรูณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564