อำลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางโสรดาเลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบพวงมาลัยอำลานายวรีศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โอกาสนี้ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564