สัมภาษณ์พิเศษ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์วารสารเอกสารภาษีอากร ประเด็น วิสัยทัศน์ทิศทางการบริหารงานและนโยบายแผนภารกิจเชิงรุกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี 2564 ของบริษัท สำนักพัฒนาบริหารธรรมนิติ จำกัด ผู้ผลิตเอกสารภาษีอากร สัมภาษณ์ ณ ห้องประวัติศาสตร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564