แฟรนไชส์สร้างอาชีพจังหวัดนครราชสีมา

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564" เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกัน
สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้แก่ผู้ที่ต้องการมีอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยงาน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา