Smart Trader Online

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "Smart Trader Online สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ" โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงานฯ และผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าออนไลน์ จำนวน 110 ราย อบรมระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี