กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคล "ปักหมุด" ที่ตั้งบน DBD DataWarehouse+ ฟังก์ชันใหม่! ใช้แผนที่นำทางคู่ค้ามาเจอธุรกิจได้ง่ายขึ้น

กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคล "ปักหมุด" ที่ตั้งบน DBD DataWarehouse+
ฟังก์ชันใหม่! ใช้แผนที่นำทางคู่ค้ามาเจอธุรกิจได้ง่ายขึ้น
 
                                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัวฟังก์ชันใหม่ ค้นหาธุรกิจด้วยแผนที่ผ่านระบบ DBD DataWarehouse+ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่กำลังมองหาคู่ค้าทางธุรกิจทั้งจัดหาวัตถุดิบและช่องทางการจัดจำหน่าย และเพื่อความถูกต้องขอเชิญชวนนิติบุคคลเข้าไปปรับหมุดที่ตั้งของตนเองให้ตรงกับความเป็นจริง ฟังก์ชันใหม่นี้จะช่วยให้ธุรกิจพบกับคู่ค้าได้อย่างง่ายดาย และเกิดประโยชน์ต่อการวางแผนการส่งเสริมธุรกิจของภาครัฐได้ในระยะยาว
 
                                         นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจให้มีความคล่องตัวและขจัดทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้หมดไป โดยเฉพาะภารกิจด้าน "การบริการข้อมูลธุรกิจ" เพราะการมีแหล่งข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องมี เพื่อจะได้เรียนรู้ความต้องการของตลาด และเชื่อมโยงทางธุรกิจทำให้ขยายโอกาสต่อไปได้ ที่ผ่านมากรมฯ ได้สร้างเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลและได้เปิดให้บริการ มาตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้ชื่อ DBD DataWarehouse+ ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีที่ให้บริการข้อมูล และงบการเงินของนิติบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรม www.dbd.go.th ผ่านฟังก์ชันการใช้งานด้านต่างๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลและสถานะนิติบุคคลด้วยชื่อหรือเลขนิติบุคคล ค้นหางบการเงินรายปี การค้นหาคู่ค้าตามรายประเภทธุรกิจ และสถิติการจดทะเบียนเพื่อนำมาวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแล้วจำนวน 28,741,816 ครั้ง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564)
 
                                           อธิบดี กล่าวต่อว่า "เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการข้อมูลธุรกิจผ่านทาง DBD DataWarehouse+ กรมฯ จึงได้พัฒนาระบบให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเปิดตัวฟังก์ชันใหม่ "ค้นหาคู่ค้าบนแผนที่" (Geographic Map) โดยสามารถตอบโจทย์การค้นหาและจับคู่ธุรกิจ เพื่อขยายการลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจ ในมุมมองใหม่บนแผนที่ พร้อมกับเชิญชวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่กว่า 770,000 ราย เลื่อนหมุดให้ตรงกับที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เพื่อให้คู่ค้าได้ค้นพบธุรกิจของคุณ โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งานดังนี้ เริ่มต้นจากเข้าไปที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ และ DBD DataWarehouse+ จากนั้นเลือก หัวข้อ คู่ค้าทางธุรกิจ แสดงคู่ค้าทางธุรกิจบนแผนที่ ยืนยันตำแหน่งที่ตั้ง และกรอกรหัส Username ของนิติบุคคลที่ได้รับจากกรมฯ จากนั้นเลื่อนหมุดให้ตรงกับที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่"
 
                                      "ฟังก์ชันคู่ค้าบนแผนที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนิติบุคคลและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจ หันมาใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงค้นหาคู่ค้าและซัพพลายเออร์ (Supplier) ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มากไปกว่านั้นหน่วยภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย และมองเห็นถึงความหนาแน่น การกระจายตัวของธุรกิจในพื้นที่สำคัญเพื่อนำไปวางแผนกำหนดทิศทางกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจได้อีกด้วย" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
#PoweredByDBD
*****************************************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                            ฉบับที่ 88 / วันที่ 12 เมษายน 2564