กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันการเงิน ดำเนินโครงการ "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับร้านอาหาร ระหว่างวันที่ 7-20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

Untitled Document

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันการเงิน ดำเนินโครงการ "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับร้านอาหาร ระหว่างวันที่ 7-20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) เชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร สมัครเข้าร่วมโครงการคลิ้กที่นี้หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้