การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน VDO Conference

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน VDO Conference ระบบ Google Meet เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564