โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนของธนาคารแห่งประเทศไทยฯ

  นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนของธนาคารแห่งประเทศไทย และโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ห้องประชุมม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564