"ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน"

                    นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสวนากิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการ "ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน" ระบบออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(กทบ) และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม และสำนักงานพาณิชย์  76 จังหวัด ประธานเครือข่าย สทบ. และแม็คโครสาขาร่วมรับฟังผ่านระบบ Zoom ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564