พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ว่าด้วยการนำกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทมาเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของประชาชน โดยการลงนามความร่วมมือฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Application ZOOM CONFERENCE เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564