การประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล 2564

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมฯ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Application ZOOM เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564