ช้อปของไทย ใช้ของดี

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวเปิดตัว "การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดสู่การค้าออนไลน์" ภายใต้แคมเปญ "ช้อปของไทย ใช้ของดี"  ผ่านทาง www.otopsmart.com โดยมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 รายการ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกับ 10 หน่วยงานพันธมิตรด้าน e-Commerce เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมืออาชีพ การแถลงในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านระบบ Zoom Meeting ในรูปแบบ Virtual Event ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564