พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจประจำปี 2564 จำนวน 34 ราย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและมาตรฐานเทียบเท่าสากล พร้อมผลักดันให้เป็นแฟรนไชส์ต้นแบบ เพื่อให้นักลงทุนที่กำลังมองหาธุรกิจเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งานจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564