แถลงข่าวความสำเร็จติดปีกธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้ฝ่าโควิด-19

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยคุณปาณัสม์ วงศ์เบญจรัตน์ VP, Head of Saller Platform บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) และคุณสกาวเดือน วงศ์ตระกูล Senior Government Relations บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จกิจกรรมติดปีกธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้ฝ่าโควิด-19 กิจกรรม 1 ร้าน 1 Live โดยมีผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่มีร้านค้าบน e-Marketplace : Shopee และ Lazada และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 100  ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการสินค้าชุมชนไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์ม Shopee จำนวน 57 ราย และ Lazada จำนวน 43 ราย งานฯ จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event ผ่านระบบ ZOOM ณ On Air Studio ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 15 กันยายน 2564