แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2564

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์และ นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกันแถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2564 ผ่านระบบ Virtual Event และระบบ Zoom ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรการค้า วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564