พิธีมอบรางวัลสำนักงานบัญชีคุณภาพดิจิทัลดีเด่น ประจำปี2564

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบรางวัลสำนักงานบัญชีคุณภาพดิจิทัลดีเด่น ประจำปี2564 โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมฯ รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 12 รางวัล การมอบรางวัลดำเนินการผ่านระบบ Virtual Event และระบบZoom ณ ห้อง Studio ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564