การประชุมหารือภาคธุรกิจจังหวัดกาญจนบุรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ สภาหอการค้าจังหวัด สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัด กลุ่มเครือข่ายภาคธุรกิจ (Biz Club) จ.กาญจนบุรี และทีมเซลล์แมน จ.กาญจนบุรี โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564