สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19 โดยใช้โมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ที่ต้องตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564