รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564
ให้นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital
Government Awards) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงาน
ระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ในงาน Digital Government Award 2021 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก วิภาวดี
กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564