การประชุมคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 11/2564

นายบุณยฤทธิ์​ กัลยาณมิตร​ ปลัดกระท​รวงพาณิชย์​ เป็นประ​ธานการประช​ุมคณะกรรมก​ารการประกอ​บธุรกิจของ​คนต่างด้าว​ครั้งที่​ 11/2564 โดยมี​นายทศพล​ ทังสุบุตร​ อธิบดี​กรมพัฒนาธุ​รกิจการค้า​ นายจิตรกร​ ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า​ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน​ เข้าร่วมฯ​ โดยผ่าน​Application Zoom​ ณ​ ห้อง​ Conference​ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า​ วันพุธที่​ 22​ ธันวาคม​ 2564