ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงาน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2)
ถนนรัชดาภิเษก พร้อมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มาใช้บริการภายในสำนักงานฯ วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564