"พาณิชย์...จิตอาสา ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม"

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "พาณิชย์...จิตอาสา ร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ รักษ์สิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
กระทรวงพาณิชย์ให้เกิดความร่มรื่น สะอาด สวยงาม โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสากระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมฯ วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564