กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบน้ำดื่มต้านภัยโควิด-19

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมกันมอบน้ำดื่มต้านภัยโควิด-19 จำนวน 24,000 ขวด ให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(โรงพยาบาลชลประทาน) วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564