เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ครั้งที่ 3(1/2565)

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานร่วมกับ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"ครั้งที่ 3(1/2565) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 25 หน่วยงาน ณ ห้องConference กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565