การประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงาน

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงานหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ ได้แก่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กองธุรกิจบริการ และ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องConference กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565