ประชุมคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565