ประชุมร่วมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand โดยมีประธานกลุ่ม Biz Club ภาคกลาง ราชบุรี นครราชสีมา และสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565