แสดงความยินดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ท่านใหม่

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมแสดงความยินดีกับ นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์) ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 19 มกราคม 2565