ประชุมแนวทางการตรวจสอบ (นอมินี)

นายจิตรกร ว่องเขตกร  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (นอมินี) ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565