แนวทางการพัฒนาสมาร์ทโชวห่วย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนา
สมาร์ทโชวห่วย ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนจากสยามแม็คโคร ได้แก่
คุณอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คุณกฤษณีย์ ศักดิ์เดชยนต์
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาลูกค้า และคุณศุภกานต์ ดีพลับ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการสาขา เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565