มอบรางวัลสลากกาชาดไทย ประจำปี 2564

นายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาดไทย รางวัลที่ 1
และ 2 แก่ผู้โชคดีจากการออกรางวัล โดยมี นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมมอบรางวัลฯ ด้วย งานจัดขึ้น ณ ห้องมไหสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565