สมาร์ทโชวห่วย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง
พัฒนาโครงการ "สมาร์ทโชวห่วย" ร่วมกับ นายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล GSI
ณ ห้องประชุม ชั้น16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565