รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่และเลิกปี 2565


เดือน
ตั้งใหม่
เลิก
MetaData
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม