พลิกโฉมสมุนไพรไทย

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศีกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่าน Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565