ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน "ปรับตัวสู้วิกฤต ด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์" (Digital Village by DBD) เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน ณ ห้องม่วงส่าหรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565