แนวทางการพัฒนาสมาร์ทโชวห่วย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทาง
การพัฒนาสมาร์ทโชวห่วย ร่วมกับ บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ณ ห้องประชุม
ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565