การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ปี2565

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องม่วงระย้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565